Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Termín prokázání finanční způsobilosti dopravcům vyprší 31. 7. 2021

16. 07. 2021

Podnikatelé v silniční dopravě provozující dopravu velkými vozidly (tj. vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče) mají povinnost do konce měsíce července na odboru dopravní obslužnosti Krajského úřadu Libereckého kraje prokázat finanční způsobilost.

Finanční způsobilost se prokazuje obchodním majetkem, objemem dostupných finančních prostředků a provozním kapitálem a rezervami za poslední uzavřené účetní období, a to ve výši 242 262 Kč pro jedno vozidlo a 134 590 Kč pro každé další vozidlo. Finanční způsobilost je rovněž možné prokázat potvrzením, jako je bankovní záruka nebo pojištění (např. pojištění odpovědnosti silničního dopravce).

Příslušným úřadem, kterému dopravci prokazují finanční způsobilost je krajský úřad v místě sídla žadatele. V praxi to pro výše uvedené podnikatele v silniční dopravě velkými vozidly znamená, že mají povinnost do 31. 7. 2021 doložit podklady potřebné k prokázání finanční způsobilosti Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru dopravní obslužnosti.

Žádost k prokázání finanční způsobilosti dopravce je možné zasílat na adresu Krajského úřadu Libereckého kraje, odbor dopravní obslužnosti, U Jezu 642/2a, 46180 Liberec 2, do datové schránky: c5kbvkw nebo na e-mail: doprava@kraj-lbc.cz

Veškeré informace potřebné k prokázání finanční způsobilosti mohou podnikatelé v silniční dopravě velkými vozidly získat na:

Informace pro dopravce | Odbor dopravní obslužnosti | Liberecký kraj (kraj-lbc.cz)

Mgr. Michal Mochal
vedoucí oddělení silniční dopravy
michal.mochal@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226282