Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zájezdoví dopravci v kraji mohou žádat o příspěvek z programu COVID-BUS III

23. 02. 2022

Program na podporu podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě COVID-BUS III spustilo Ministerstvo dopravy. Pomoc schválila vláda na svém středečním zasedání. Cílem je zmírnit dopady pandemie covidu-19 na zájezdové dopravce a kompenzovat jim propad tržeb. Celkem je v programu vyčleněno 400 milionů korun.

Podpora je zaměřena na ty zájezdové dopravce, kterým od 1. listopadu do 31. prosince 2021 poklesl obrat nejméně o 50 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019. Jeden žadatel může získat maximálně 2,5 milionu korun, výše podpory bude i nadále odvozena od emisní třídy autobusu (vyšší emisní třída = nižší dopad na životní prostředí + vyšší pořizovací cena autobusu). Zohledněna je také kapacita autobusu dle míst na sezení. 

Příjem žádostí bude zahájen v pondělí 28. února a pomoc bude vyhodnocena i proplacena ještě v prvním pololetí roku 2022. Schválené parametry podpory a realizace programu je podmíněna schválením státního rozpočtu v Poslanecké sněmovně. 

Co je třeba k podání žádosti?

  • řádně vyplněné oba listy žádosti o podporu v programu „COVID-BUS III“, žádost musí být vlastnoručně podepsána,
  • čestné prohlášení k programu podpory „COVID-BUS III“ dle vzoru vlastnoručně podepsané,
  • kopie technického průkazu („velký technický průkaz“) prokazující, že v období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021 (případně kratší době), jste byli provozovatelem autobusu (pokud jste nebyli jeho vlastníkem), nebo nájemní smlouvu k autobusu, přičemž v období, na které je žádáno o dotaci, nesměl být autobus provozován více než jedním subjektem a minimální délka pronájmu je stanovena na 6 měsíců, 
  • daňové přiznání k dani silniční za rok 2021, včetně přílohy k dani silniční,
  • kopii smlouvy o vedení účtu nebo potvrzení banky o vedení účtu ve váš prospěch.

Žádost o podporu, vzor čestného prohlášení, výzvu programu, návod na vyplnění a další na:

Ministerstvo dopravy ČR - Zašlu žádost poštou (mdcr.cz)

Všechny potřebné informace pro podání žádosti jsou zveřejněny na www.mdcr.cz/covidbus

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz