Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Léto s IDOLem nabídne výlety na známá i neznámá místa Libereckého kraje. Vydat se na ně bude možné díky turistickým spojům

30. 06. 2022

Navštívit turistická místa v Libereckém kraji a k tomu využít vlaková či autobusová spojení – to nabízí Léto s IDOLem. Krajské resorty cestovního ruchu a dopravy připravily pro obyvatele i návštěvníky regionu nejen tipy na výlet, ale i přehled toho, jak výhodně využít veřejnou dopravu.

„Snažíme se dlouhodobě ve spolupráci se společností KORID LK, která koordinuje veřejnou dopravu v regionu, zajistit kromě celoroční běžné dopravní obslužnosti také dopravní spojení v letních měsících, a to zejména za turistickými cíli. Některé linky jsou speciální v tom, že přepravují jízdní kola anebo jsou jejími hlavními cíli lokality vhodné ke koupání. Takto funguje například vlak jedoucí k Máchovu jezeru,“ uvedl Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana pro resort dopravy.

Novinkou v nabídce spojení v letošním roce je zavedení přímých vlaků z Liberce přes Turnov a Malou Skálu směrem na Spálov. Během letních prázdnin budou navíc tyto vlaky pravidelně pendlovat mezi Sychrovem a Spálovem. „Chtěli jsme posílit turisticky exponovaný úsek mezi Turnovem a Malou Skálou a současně zlepšit spojení na Sychrov i Spálov – tedy turisticky hojně navštěvovaná místa,“ doplnil Otto Pospíšil, jednatel společnosti KORID LK.

Nově letos fungují také víkendová linka na Krompach a Polevsko nebo víkendové spoje s přepravou jízdních kol mezi Českou Lípou, Holany a Dubou.

Tradičními letními spoji zůstávají například vlaky z Liberce do Doks, na Frýdlantsko či do Polska. Fungují také tzv. Jizerské cyklobusy, cyklobusy v Českém ráji nebo autobusy na Zlaté návrší.

Po kraji mohou turisté cestovat v autobusech, které jsou polepené obrazovými upoutávkami na významná a atraktivní místa v Libereckém kraji.

„Jsem ráda, že můžeme využít této skvělé možnosti propagovat turisticky zajímavá, ale i ta trochu opomenutá místa v Libereckém kraji na vlastních autobusech, ale také například na vlacích, jimiž zveme do Křišťálového údolí. A máme velmi pozitivní ohlasy veřejnosti, pro kterou jsou to na nečekaných místech zároveň i zajímavé tipy na výlet,“ dodala Květa Vinklátová, náměstkyně pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

„Chtěl bych připomenout výletníkům, že mohou pro své cesty využít mobilní aplikaci Idolka. V aplikaci naleznou potřebné spojení a mohou si v ní rovnou zakoupit jednotlivou přestupní nebo jednodenní celosíťovou jízdenku pro celý rozsah integrované dopravy IDOL. Jízdné v mobilní aplikaci je pak zhruba o 20 % levnější. Stažení aplikace je zdarma. Platí to i pro turisty z jiných regionů,“ dodal statutární náměstek Jan Sviták.

Cestující, zejména ti, kteří navštíví i německé či polské příhraničí, pak mohou také využít síťovou jízdenku Euro Nisa Ticket.

Vše potřebné o turistických cílech a dopravním spojení lze najít na webových stránkách: https://www.liberecky-kraj.cz/, https://www.iidol.cz/stranky/56:letni-sezona.html

 

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419

Náplň činnosti oddělení dopravní obslužnosti

Rozhoduje o udělení licence k provozování linkové osobní dopravy, o změně licence a o odejmutí licence k provozování linkové osobní dopravy. Uděluje stanoviska k vydávání licencí veřejné linkové dopravy.
Projednává a schvaluje jízdní řády vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy a jejich změny.
Vykonává státní odborný dozor v silniční dopravě podle zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších právních předpisů.
Ukládá pokuty dopravcům za porušení zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších právních předpisů.
Poskytuje informace a doklady o státním odborném dozoru Ministerstvu dopravy  ČR.


autobus