Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Na provoz tramvaje mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou přispěje opět i Liberecký kraj

14. 12. 2022

Celkem 25 milionů korun přispívá Liberecký kraj od roku 2020 na provoz tramvajové dopravy mezi statutárními městy Liberec a Jablonec nad Nisou. V příštím roce zůstane příspěvek stejný. Rozhodli o tom na svém včerejším jednání krajští radní.

Budeme dále finančně podporovat provoz tramvajové linky. Náš podíl jsme postupně navyšovali. V předchozích letech to bylo 17,3 milionu, v roce 2019 pak 18 milionů, od roku 2020 pak přispíváme pravidelně 25 miliony korun. Rozumím důležitosti tramvajového spojení mezi městy a jsme připraveni o budoucí podpoře od roku 2024 s oběma statutárními městy jednat. Podle nákladů na přepravu jednoho cestujícího je tramvaj bezkonkurenčně nejdražší způsob dopravy, který má ale své ekologické přednosti,“ uvedl hejtman Martin Půta.   

Pětadvacetimilionový příspěvek kraje vyplývá také z textu memoranda, které podepsala statutární města Liberec a Jablonec nad Nisou společně s Libereckým krajem v roce 2019.

„Letos smlouva o finanční spolupráci končí, ale všechny strany mají zájem na zajištění dopravní obslužnosti mezi oběma městy i v roce 2023. Proto jsme příspěvek ve výši 25 milionů korun schválili na jednání krajské rady. Peníze budeme hradit na základě splátkového kalendáře formou čtvrtletních splátek,“ dodal Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana pro resort dopravy.

V současné době se rekonstruují 4 úseky tramvajové trati linky číslo 11. V úseku Vratislavice nad Nisou, výhybna – Jablonec nad Nisou, Tyršovy sady bude nadále probíhat výluka a tramvajovou dopravu tam až do 30. června 2023 nahrazují autobusy.

 

 

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419

Náplň činnosti oddělení dopravní obslužnosti

Rozhoduje o udělení licence k provozování linkové osobní dopravy, o změně licence a o odejmutí licence k provozování linkové osobní dopravy. Uděluje stanoviska k vydávání licencí veřejné linkové dopravy.
Projednává a schvaluje jízdní řády vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy a jejich změny.
Vykonává státní odborný dozor v silniční dopravě podle zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších právních předpisů.
Ukládá pokuty dopravcům za porušení zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších právních předpisů.
Poskytuje informace a doklady o státním odborném dozoru Ministerstvu dopravy  ČR.


autobus