Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Středoškoláci mohou ráno nově cestovat do Frýdlantu ve dvou vagonech

25. 10. 2022

Od pondělí 31. října posílí kapacita linky L61, která odjíždí z Liberce v 6:59 směr Frýdlant a Nové Město pod Smrkem. Místo jednoho vozu budou nyní jezdit dva. Do Nového Města pod Smrkem bude dále pokračovat již jen samostatně přední vagón.

„Ve spolupráci s dopravcem České dráhy reagujeme na zvýšenou poptávku cestujících, kteří dojíždějí do Frýdlantu. Je to především kvůli nárustu počtu žáků na Střední škole hospodářské a lesnické ve Frýdlantu, kde se jich letos vzdělává přes 700. K tomu je nutné přičíst i některé dojíždějící pedagogy,“ uvedl Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana pro resort dopravy.

Železniční linky tvoří mezi Libercem a Frýdlantským výběžkem páteř veřejné dopravy. Je to nejen díky moderním nízkopodlažním jednotkám, ale i postupně modernizované trati, kde vlaky nabízí časté a rychlé spojení.

Posílení kapacity spojů v průběhu platnosti jízdního řádu nemusí být vždy samozřejmostí. Zejména v železniční dopravě se rozsah spojení připravuje až s ročním předstihem. Pokud zaměstnavatelé nebo školská zařízení předpokládají zvýšený nárok na pokrytí přepravní poptávky, můžou se obrátit na koordinátora dopravy, aby se nabídka spojů mohla upravit včas a s předstihem. 

Foto: ilustrační

Anna Vašková
odborný zaměstnanec oddělení tiskového a vnějších vztahů
anna.vaskova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226308
Mobil: 739541516

Náplň činnosti oddělení dopravní obslužnosti

Rozhoduje o udělení licence k provozování linkové osobní dopravy, o změně licence a o odejmutí licence k provozování linkové osobní dopravy. Uděluje stanoviska k vydávání licencí veřejné linkové dopravy.
Projednává a schvaluje jízdní řády vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy a jejich změny.
Vykonává státní odborný dozor v silniční dopravě podle zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších právních předpisů.
Ukládá pokuty dopravcům za porušení zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších právních předpisů.
Poskytuje informace a doklady o státním odborném dozoru Ministerstvu dopravy  ČR.


autobus