Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

V neděli 12. prosince se mění jízdní řády, prostudujte si včas veškeré změny

08. 12. 2021

Od neděle 12. prosince vejdou v platnost nové jízdní řády v rámci celostátní změny a Liberecký kraj připravil ve veřejné dopravě mnoho novinek. Co tyto změny přinesou cestujícím?

Zlepšení mezikrajského spojení mezi Libereckým, Středočeským krajem a Prahou a navazující přesahy integrovaných dopravních systémů IDOL do Mladé Boleslavi a PID do Turnova. Nový dopravce a obnova vozového parku v regionální linkové dopravě na Českolipsku. Nový dopravce a obnova vozového parku na železniční lince Mladá Boleslav – Česká Lípa – Rumburk. Pilotní provoz mobilní aplikace Idolka. To jsou stěžejní témata a hlavní změny ve veřejné dopravy v rámci Libereckého kraje.

A protože v letošním roce je připravováno mnoho novinek, budou ve větší míře pracovníci KORID LK v terénu. Část bude nápomocna cestujícím zejména v oblasti Českolipska, část pak bude v terénu nasazena na kontrolních jízdách jako fiktivní cestující.

„V letošním roce se podařilo dokončit několik stěžejních projektů, jejichž cílem je zvýšení kvality veřejné dopravy v Libereckém kraji. Jedná se zejména o propojení mezikrajskými linkami se Středočeským krajem a Prahou, obnovu vozového parku v linkové dopravě i na železnici a zavedení mobilní aplikace Idolka, která cestujícím v první fázi umožní nákup jednotlivých a jednodenních síťových jízdenek,“ říká Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana pověřený řízením resortu dopravy.

Mezikrajské linky propojí Prahu, Středočeský a Liberecký kraj v několika relacích:

  1. Mezi Prahou, Mladou Boleslaví a Turnovem budou ve vzájemném prokladu linky 700, 720, 730 a dohromady nabízí spojení zhruba každou hodinu celodenně a celotýdenně. Z Turnova pak spoje budou pokračovat dále do Tanvaldu, nebo Semil a dále do horských středisek (Harrachov, Horní Mísečky, Rokytnice nad Jizerou).
  2. Mezi Prahou a Jabloncem nad Nisou bude v provozu linka 900 každou hodinu. Zhruba každé dvě hodiny pak bude linka pokračovat do Harrachova a Rokytnice nad Jizerou. „Linka 900 pomůže stabilizovat spojení Jablonecka s Prahou, které bylo z důvodu pandemie COVID-19 ochromeno. Zároveň nabídne nejrychlejší spojení Prahy a horských středisek Harrachov a Rokytnice,“ vysvětluje Otto Pospíšil, jednatel společnosti KORID LK. Navíc bude linka 900 navazovat v Tanvaldu na rychlíky R21 od Prahy, Mladé Boleslavi a Turnova. Součástí koncepce budou i zcela komerční linky integrované do IDOL dopravce Enjoy Europe, linka 190 z Bedřichova do Prahy a nová mezinárodní linka 905 z Prahy do polské Karpacze. „Jsme velmi rádi, že s dopravcem Enjoy Europe jsme nalezli cestu, jak vhodně začlenit komerční linku do integrované dopravy. Nová linka do Karpacze může být zejména v turistické sezóně velmi zajímavá, protože doposud propojení s touto částí Krkonoš neexistovalo,“ doplnil Pospíšil.
  3. Mezi Prahou, Mladou Boleslaví a Libercem bude zhruba každou hodinu ve špičkách a každé dvě hodiny v sedle a o víkendu v provozu linka 345. Její cílem není konkurovat expresním linkám mezi Libercem a Prahou, ale propojení mezilehlých měst a obcí. Nabídne ale také možnost přepravy nízkopodlažními vozidly vhodnými pro přepravu invalidních cestujících, nebo zcela nová spojení v okrajových částech dne, např. v 0:25 od posledního metra z Černého Mostu.
  4. Mezi Prahou, Mělníkem, Českou Lípou a Novým Borem pak bude v provozu linka 400, která zajistí pravidelné spojení každou hodinu po celý den a týden. Ve špičkách budou v provozu i posilové spoje, které zkrátí interval na půl hodiny. Část spojů bude prodloužena do Varnsdorfu, nebo Cvikova.

U výše uvedených relací zároveň dochází k propojování integrovaných dopravních systémů IDOL a PID a mezi Turnovem a Mladou Boleslaví dokonce k jejich přesahům. Cestující tak budou moci využívat pro pravidelné cesty časových kupónů IDOL a PID.

V oblasti Českolipsko pak další podstatnou novinkou je převzetí dopravy vnitřním dopravcem, společností ČSAD Liberec. Cestující se mohou těšit na obnovu vozového parku a vyšší podíl bezbariérově přístupných vozidel. A obnova vozového parku čeká také železniční linku L4 mezi Mladou Boleslaví, Českou Lípou a Rumburkem, kde dopravu zajistí dopravce Die Länderbahn CZ.

Dlouho očekávanou novinkou je pak spuštění mobilní aplikace Idolka. Ta bude ve druhé polovině prosince ještě podrobena testování v ostrém provozu. „Aplikaci jsme testovali od července, ale to lze vnímat jako laboratorní provoz. Teprve po nahrání na ostrou platební bránu zjistíme, zda se aplikace chová v provozu tak, jak má,“ upřesňuje Pospíšil. Bližší informace k aplikaci Idolka pak představí Liberecký kraj v lednu 2022 po jejím otestování v reálném provozu. Již v rámci tohoto testování však cestující mohou aplikaci využít k tomu, aby si v ní pořídili jízdenky. „V rámci modernizace systému IDOL je mobilní aplikace pouze začátek. V průběhu roku 2022 chceme modernizovat odbavovací systémy a postupně zavést přestupní papírové jízdenky s 2D kódem a zavést platby kartou,“ představuje vizi náměstek Sviták. Modernizace se pak dočká také čipová karta Opuscard.

Jízdní řády je možné, tak jako v minulých letech, zakoupit v knižní podobě. I v letošním roce bude vydán jízdní řád pro celou oblast kraje. Prodejní cena je 30,- Kč a k zakoupení jsou v Zákaznickém centru IDOL, v informačních centrech dopravců a vybraných měst či u některých prodejců knih.

Závěrem informujeme, že připomínky k jízdním řádům je i nadále možné zasílat na info@korid.cz nebo prostřednictvím webového formuláře na webu www.iidol.cz. V roce 2022 jsou vyhlášeny tyto celostátní termíny změn jízdních řádů: 6. března, 12. června, 28. srpna a 11. prosince.

Pokud budou cestující potřebovat poradit, mohou se obrátit na Zákaznické centrum IDOL na tel. 488 588 788, nebo na Centrální dispečink IDOL na tel. 704 702 000.

TZ: KORID LK 

 

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419

Náplň činnosti oddělení dopravní obslužnosti

Rozhoduje o udělení licence k provozování linkové osobní dopravy, o změně licence a o odejmutí licence k provozování linkové osobní dopravy. Uděluje stanoviska k vydávání licencí veřejné linkové dopravy.
Projednává a schvaluje jízdní řády vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy a jejich změny.
Vykonává státní odborný dozor v silniční dopravě podle zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších právních předpisů.
Ukládá pokuty dopravcům za porušení zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších právních předpisů.
Poskytuje informace a doklady o státním odborném dozoru Ministerstvu dopravy  ČR.


autobus