Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor dopravní obslužnosti

Silniční doprava

 

Náplň činnosti oddělení silniční dopravy - kontakty viz. níže

■ zajišťuje a koordinuje činnosti související s prevencí v oblasti BESIP v Libereckém kraji 

■ vede agendu dopravců v Libereckém kraji

■ vydává stanoviska potřebná pro vydání nebo změnu koncesní listiny

■ organizuje a provádí zkoušky ke splnění podmínky odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřebu a vydává      osvědčení odborné způsobilosti

■ vydává eurolicence pro provozovatele mezinárodní dopravy

■ vykonává státní odborný dozor v silniční dopravě

■ vede řízení o přestupcích dopravců při porušení zákona o silniční dopravě

■ spolupracuje s pověřenými obcemi

■ poskytuje informace Ministerstvu dopravy

■ řízení o udělení licence k provozování linkové osobní dopravy, schvalování jízdních řádů, vyjadření k uzavírkám

 

KONTAKTY ODDĚLENÍ                                   fax. 485 226 272

vedoucí oddělení silniční dopravy
Mgr. Michal Mochal
dopravci - eurolicence, osvědčení řidiče, odborná způsobilost, řízení o přestupcích + BESIP
tel.: 485 226 282
michal.mochal@kraj-lbc.cz
kancelář č. 1616

Ing. Josef Jirásek
dopravci - eurolicence, osvědčení řidiče, finanční způsobilost, odborná způsobilost, řízení o přestupcích
tel.: 485 226 283
josef.jirasek@kraj-lbc.cz
kancelář č.1617

Bc. Žaneta Hanušová  
dopravci - eurolicence, finanční způsobilost, vozidla, řízení o přestupcích
tel.: 485 226 437
zaneta.hanusova@kraj-lbc.cz  
kancelář č.1617

Ing. Lenka Blablová
dopravci - vozidla, finanční způsobilost, eurolicence
tel. 485 226 598
lenka.blablova@kraj-lbc.cz 
kancelář č. 1617

Ing. Pavla Porkertová
veřejná linková doprava - řízení o udělení licence, schvalování jízdních řádů, vyjádření k uzavírkám
tel. 485 226 277
pavla.porkertova@kraj-lbc.cz
kancelář. č. 1626

Zadejte text